Επενδυτικοί νόμοι

(1) Ανακοινώθηκε η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Δύο προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 100 εκατ. ευρώ, θέτει στη διάθεση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στη φάση του τελικού του σχεδιασμού βρίσκεται το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ» για την ενεργειακή εξοικονόμηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας,

Ανακοινώθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομήνιας - μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00 - για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,

Τα προγράµµατα Leader, με στόχο να ενισχύσουν επενδύσεις προϋπολογισµού έως 600.000 ευρώ, θα καλύπτουν την αγορά οικοδοµηµένης ή µη γης για επενδυτικά σχέδια µε κτιριακές υποδοµές και έως το 10% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.

Σύµφωνα µε εισήγηση των διαχειριστικών αρχών στα πλαίσια της φετινής Agrotica, οι επενδύσεις αυτές θα χωρίζονται σε 8 δράσεις, µε τις προκηρύξεις ανά ΟΤ∆ (50 στον αριθµό) να πρέπει να µένουν ανοιχτές τουλάχιστον για δύο µήνες.

Όσον αφορά στην δημοσίευση των προσκλησεων, αυτή αναμένεται. Προς το παρόν, έχει γίνει γνωστό ότι άµεσα θα βγουν οι προκηρύξεις για τις δηµόσιες επενδύσεις.

Αναλυτικά, οι κυριότερες δράσεις των νέων Leader έχουν ως εξής:

Μεταποίηση

Ενισχύονται οι αιτήσεις στήριξης για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία γεωργικών προϊόντων µε αποτέλεσµα γεωργικό και µη προϊόν. Ενδεικτικά αναφέρονται οινοποιεία, τυροκοµεία, ζυθοποιείες, σφαγεία, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια κ.λπ.

Επενδύσεις στον τουρισµό

  1. 1. Ίδρυση, επέκταση ξενοδοχιακών καταλυµάτων 5, 4 και 3 αστέρων. Ελάχιστης δυναµικότητας:10 δωµάτια, 20 κλίνες και µέγιστη: 30 δωµάτια, 60 κλίνες.
  2. 2. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών. Ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός κατοικιών: 2, ελάχιστος συνολικός αριθµός κλινών: 10.
  3. 3. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµός επιπλωµένων δωµατίων-διαµερισµάτων 4 και 3 κλειδιών. Ελάχιστη δυναµικότητα: 5 δωµάτια, 10 κλίνες.
  4. 4. Ίδρυση κατασκηνώσεων.
  5. 5. Μετατροπή παραδοσιακού – διατηρητέου κτίσµατος σε κατάλυμα

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, για να μείνετε πάντα ενημερωμένοι όσον αφορά την προκήρυξη και την εξέλιξη του προγράμματος!