Επενδυτικοί νόμοι

Επιδότηση 100% 

Ξεκίνησε ήδη η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα την κατανομή κονδυλίων ύψους 30 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2018-2020, προβλέποντας σε καινοτομίες αιχμής για τη δημιουργία νέων αγορών.

Στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκονται δέκα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 597,5 εκατ. Ευρώ.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα ∆ίκτυα Μεταφοράς στο πλαίσιο του «Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III». Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 10/1/2018.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.459 προσλήψεις ανέργων ηλικίας 18-24 ετών, µε καταληκτική ηµεροµηνία την Παρασκευή 03 Νοεµβρίου 2017.