Επενδυτικοί νόμοι

Στον «προθάλαμο» των προκηρύξεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης βρίσκονται δέκα χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 597,5 εκατ. Ευρώ.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα ∆ίκτυα Μεταφοράς στο πλαίσιο του «Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III». Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίστηκε η 10/1/2018.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.459 προσλήψεις ανέργων ηλικίας 18-24 ετών, µε καταληκτική ηµεροµηνία την Παρασκευή 03 Νοεµβρίου 2017.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, γνωστό ως  Horizon 2020, στοχεύει στην επίτευξη ολόπλευρης ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη και καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 2018 στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 18/1/2018.