Επενδυτικοί νόμοι

Μόλις 16 ημέρες απομένουν για την εκκίνηση του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ», το οποίο φιλοδοξεί να θωρακίσει ενεργειακά περισσότερες από 35.000 κατοικίες, παρέχοντας στους ιδιοκτήτες τους επιχορήγηση έως και το 70% των επιλέξιμων δαπανών.

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

Επιδότηση 100% 

Ξεκίνησε ήδη η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα την κατανομή κονδυλίων ύψους 30 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας την περίοδο 2018-2020, προβλέποντας σε καινοτομίες αιχμής για τη δημιουργία νέων αγορών.