ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Στην σελίδα αυτή, συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία ανάλογα με την περίπτωσή σας, αποστέλλετε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε, παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικά.

 1. Όνομα*
  Υποχρεωτικό Πεδίο
 2. Επώνυμο*
  Υποχρεωτικό Πεδίο
 3. Τηλέφωνο*
 4. Email*
  Υποχρεωτικό Πεδίο
 5. Θέμα*
  Υποχρεωτικό Πεδίο
 6. Μήνυμα*
  Υποχρεωτικό Πεδίο
 7. Η επένδυση που σκοπέυετε να υλοποιήσετε αφορά σε:


  Invalid Input
 8. Εφόσον η επένδυσή σας αφορά σε δημιουργία επιχείρησης, συμπληρώστε την ακριβή περιοχή και τον Δήμο όπου η επιχείρηση θα εγκατασταθεί:
  Invalid Input
 9. Εφόσον η επιχείρησή σας υφίσταται, συμπληρώστε την ακριβή περιοχή και τον Δήμο της έδρας σας:
  Invalid Input
 10. Αν η επιχείρησή σας υφίσταται, πόσους εργαζόμενους απασχολείτε;
  Invalid Input
 11. Αν η επιχείρησή σας υφίσταται, πόσα έτη λειτουργει (βάσει των κλεισμένων χρήσεων);


  Invalid Input
 12. Αν η επιχείρησή σας υφίσταται, πόσος είναι ο μέσος κύκλος εργασιών σας κατά τις τρεις πρόσφατες χρήσεις;  Invalid Input
 13. Εφόσον η επιχείρησή σας υφίσταται, ποιά είναι η νομική μορφή της;


  Invalid Input
 14. Ποια είναι ή ποια θα είναι η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησής σας;
  Invalid Input
 15. Τί είδους δαπάνες θέλετε να καλύψετε με επιχορήγηση;  Invalid Input
 16. Ποιός είναι ο προϋπολογισμός της επένδυσής σας;
  Invalid Input
 17. Εδώ μπορείτε να επισυνάψετε και να μας αποστείλετε κάποιο αρχείο.
  Invalid Input
 18. Κωδικός ασφαλείας*
  Κωδικός ασφαλείας
  ΑνανέωσηΛάθος κωδικός