ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η ΑLPHA OIKONOMOTECHNIKI.GR διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων Αναπτυξιακού Νόμου και Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την όλη διαδικασία υποβολής του φακέλου στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και να υποστηρίζει την επιχείρησή σας, κατά την διαδικασία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Εδώ, θα βρείτε ολοκληρωμένη λύση για την έρευνα δυνατοτήτων και ενημέρωση  για πιθανή ένταξη σας σε  χρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ή σε πρόγραμμα επιδότησης σας από ελληνικό δημόσιο φορέα, ή από φορέα ευρωπαϊκής ένωσης, προς αξιολόγηση, μελέτη και κατάθεση φακέλου.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την πλήρη υποστήριξη για την σύνταξη μελετών για την υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα  επιδότησης:

  • Στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικών σχεδίων
  • Σύνταξη μελετών για την υποβολή  προτάσεων για συμμετοχή σε προγράμματα επιδότησης
  • Διαδικασία εκταμίευσης καθώς και υποβολή τυχόν ενστάσεων
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών υπαγωγής σε Αναπτυξιακό Νόμο
  • Προγραμματισμός και διοίκηση σύνθετων έργων Οργάνωσης και Διοίκησης
  • Εκπόνηση μελετών και εφαρμογή μεθόδων ανάπτυξης και παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού
  • Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού