Επενδυτικοί νόμοι

(1) Ανακοινώθηκε η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων από τις 27 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.

Συγκεκριμένα, η δράση προβλέπει χρηματοδότηση μέχρι και 100%, με ενίσχυση στο 50%, για τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και αφορά σε επιχειρηματικά σχέδια από 50.000€ έως και 400.000€.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 150.000.000€ και δικαιούχοι είναι οι μεσαίεςεπιχειρήσεις και των εννέα στρατηγικών κλάδων προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), υγεία: και υλικά - κατασκευές).

Αναλυτικότερα, δείτε τους όρους του προγράμματος ΕΔΩ.

 

(2) Επίσης, από τις 29 Ιουνίου αρχίζει να τρέχει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατομμύρια ευρώ με την οποία επιδιώκεται η ενίσχυση και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές.

Το πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Κάθε σχήμα θα υλοποιήσει παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 100% και ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,9 εκατ. ευρώ, με τον μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό του δήμου να φθάνει έως τα 1,5 εκατ. ευρώ και του εμπορικού συλλόγου / επιμελητηρίου τα 400.000 ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων ξεκινά στις 29 Ιουνίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και προαξιολόγηση - έλεγχο δυνατότητας ένταξής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 6972915079. Διασφαλίστε, με την ΑLPHA OIKONOMOTECHNIKI.GR, την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, καθώς και την υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια της μέχρι την τελική εκταμίευση.