Επενδυτικοί νόμοι

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 1.459 προσλήψεις ανέργων ηλικίας 18-24 ετών, µε καταληκτική ηµεροµηνία την Παρασκευή 03 Νοεµβρίου 2017.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, γνωστό ως  Horizon 2020, στοχεύει στην επίτευξη ολόπλευρης ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήρια δύναμη και καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 2018 στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 18/1/2018.

Ξεκίνησε την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων  συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης 2.000 ανέργων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.