FINANCE

O συνδυασμός παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, γνωστός ως ανάλυση SWOT, θεωρείται από τα πλέον διαδεδομένα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ, χρήσιμο στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι μόνο,

παρότι έχουν ήδη περάσει περισσότερα από 45 χρόνια από τότε που αναπτύχθηκε. Πατέρας της μεθόδου αυτής φέρεται να είναι ο Albert Humphrey, καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Παρόλα αυτά ο ίδιος ποτέ δεν διεκδίκησε την πρωτοκαθεδρία αυτής της ιδέας.

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και τα Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και τις Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που η επιχείρηση δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους.

Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι τα Δυνατά (Strengths) και τα Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι Απειλές (Threats).

Πιο συγκεκριμένα:

Εσωτερικό περιβάλλον (internal)

Οι Δυνατότητες και οι Αδυναμίες της επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες που εντοπίζονται από την ανάλυση και των λειτουργιών και συστημάτων της επιχείρησης.

Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Κάποια “ειδικά” προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά.
 • Υγιής οικονομική κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.).
 • Σωστή οικονομική διαχείριση.
 • Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα.
 • Καλή φήμη και brand name.
 • Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market).
 • Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους.
 • Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου.
 • Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης.
 • Η απάντηση στην ερώτηση, “τι είναι αυτό που κάνουμε καλά;”
 • Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της επιχείρησης!
 • Κάτι το οποίο προσφέρει η επιχείρηση το οποίο δεν προσφέρει κανείς άλλος!

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρηση μπορούν να είναι:

 • Η κακή οικονομική διαχείριση.
 • Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.
 • Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες.
 • Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ.
 • Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της επιχείρησης.
 • Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, διανομή, προώθηση, τιμολόγηση, κτλ.)
 • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: “τι είναι αυτό που ΔΕΝ κάνουμε καλά;”, “σε ποια σημεία υστερούμε έναντι του ανταγωνισμού;”, “τι θα πρέπει να αποφύγουμε;”

 

Εξωτερικό περιβάλλον (external)

Οι Ευκαιρίες και οι Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείτε η επιχείρηση. Εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι πολιτικοί παράγοντες (ένα καινούριο νομοσχέδιο, ή ακόμα και μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού, ανεργία) και τεχνολογικοί (νέες μεθόδους παραγωγής, νέες τεχνολογίες).  

Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, κλπ.).
 • Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ).
 • Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας.
 • Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές.
 • Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
 • Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου).
 • Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, κλπ.).
 • Οι νέοι τρόπου εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. amazon, e-shop, eBay, κλπ.).
 • Οι νέοι τρόπου δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, κλπ.).

Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:

 • Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση.
 • Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης.
 • Η αύξηση του ανταγωνισμού.
 • Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
 • Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή.
 • Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές
 • Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για άδεια λειτουργίας, κλπ.)
 • Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.).
 • Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.
 • Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες (πχ. αύξηση ακάλυπτων επιταγών, κλπ.).
 • Είναι στο χέρι σας να βρείτε τον τρόπο ώστε να μετατρέψετε τις “απειλές” σε “ευκαιρίες”. Εξάλλου λέγεται, ότι κάθε απειλή είναι απλά μια συγκαλυμμένη ευκαιρία!

Πως μπορεί κανείς να εφαρμόσει την ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτού μπορείτε να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τα Δυνατά σημεία της επιχείρησης, να επενδύσετε πάνω σε αυτά και να εκμεταλλευτείτε τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις Απειλές και τους Κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τους αποφύγετε με τα κατάλληλα βήματα.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της νέας. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από την διαδικασία της SWOT Analysis, θα μειώνουν σημαντικά το ρίσκο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα σας δοθεί έτσι η δυνατότητα να προβείτε σε μελετημένες και στρατηγικού τύπου αποφάσεις.

Με την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των  παραγόντων που συνθέτουν μια ανάλυση SWOT θα είσαστε σε θέση να διακρίνετε συμπυκνωμένες τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία σας, προκειμένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Έχοντας καλύτερη εικόνα των δεδομένων, καλείστε να αναλάβετε πρωτοβουλίες προς όφελος της επιχείρησης σας, προκειμένου:

 • να αξιοποιήσετε αποτελεσματικότερα τα δυνατά της σημεία
 • να βελτιώσετε τις αδυναμίες της,
 • να αξιοποιήσετε τυχόν ευκαιρίες
 • να θωρακιστείτε απέναντι σε τυχόν μελλοντικές απειλές

Μην ξεχάσετε ότι η ανάλυση SWOT αποτελεί μια καθιερωμένη πρακτική για όλες τις κορυφαίες εταιρείες ανά τον κόσμο. Η ιδιαίτερη δημοφιλία της αποδίδεται στο ότι  βοηθά στην εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων (εφόσον υλοποιηθεί σωστά) που καθορίζουν την διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Πηγή: epixeirein.gr