ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ BONUS SYSTEM

Η εταιρία μας, ΑLPHA OIKONOMOTECHNIKI.GR, αναζητά αξιόλογους συνεργάτες που θα λειτουργήσουν ως Συνεργάτες – Αντιπρόσωποι στην τοπική κοινωνία ή το σωματείο επαγγελματιών.

Οι Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι ΕΣΠΑ μπορούν να εργασθούν με μερική ή πλήρη απασχόληση, από το σπίτι ή το γραφείο, να αξιοποιήσουν τον κύκλο γνωριμιών τους ή να δημιουργήσουν νέες επαφές. Αρκετές επιχειρήσεις δίπλα μας είναι επιλέξιμες για προγράμματα ΕΣΠΑ. Προσφέρουμε μια σημαντική υπηρεσία γιατί «φέρνουμε» χρήμα στις επιχειρήσεις και τις βοηθάμε να ανακαινισθούν, να μετεξελιχθούν, να αυξήσουν την πελατεία και το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχουν ή τα προϊόντα που παράγουν ή εμπορεύονται.

Παράλληλα η εμπλοκή σας με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων σας καθιστά γνώστη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, συνεργάτη των επενδυτών αλλά και σας προσφέρει ένα άνω του μέσου όρου επίπεδο αμοιβών. Η αμοιβή ανά επενδυτικό φάκελο μπορεί να προσεγγίσει τα 200€ έως 1500€.

Παρέχονται δύο τομείς συνεργασίας και αμοιβών

Συστήνεται το γραφείο μας σε επιχειρήσεις για σύνταξη επενδυτικού σχεδίου ΕΣΠΑ.

Θέλω να «Συστήσω το γραφείο σας σε επιχειρήσεις και να επωφεληθώ από την «Αμοιβή Σύστασης» που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Παρακαλώ στείλτε μου λεπτομέρειες και αντίγραφο της μεταξύ μας Σύμβασης συνεργασίας».

 1. Όνομα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 2. Επώνυμο*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 3. Διεύθυνση
  Invalid Input
 4. Πόλη
  Invalid Input
 5. ΤΚ
  Invalid Input
 6. Τηλέφωνο*
  Invalid Input
 7. Κινητό
  Invalid Input
 8. Email*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 9. Φύλλο
  Invalid Input
 10. Κωδικός ασφαλείας*
  Κωδικός ασφαλείας
  ΑνανέωσηΛάθος κωδικός

Ενεργή ανάμιξη και συμμετοχή στην επαφή με επιχειρήσεις, αξιολόγηση, προετοιμασία και συλλογή υλικού για την σύνταξη επενδυτικού σχεδίου.

Εσείς λειτουργείτε σε επίπεδο front office ενώ το γραφείο μας διαχειρίζεται το back office. Όλες οι διαδικασίες είναι δομημένες με μέθοδο ώστε να οδηγούν σε θετική έκβαση . Η συμμετοχή σας στο ΤΟΜΕΑ 2 είναι εφικτή μετά την εκπαίδευση σας ως «Αναπτυξιακός Σύμβουλος ΕΣΠΑ».

 1. Όνομα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 2. Επώνυμο*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 3. Διεύθυνση
  Invalid Input
 4. Πόλη
  Invalid Input
 5. ΤΚ
  Invalid Input
 6. Τηλέφωνο*
  Invalid Input
 7. Κινητό
  Invalid Input
 8. Email*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 9. Φύλλο
  Invalid Input
 10. Background / Προϋπηρεσία / Δραστηριότητα*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 11. Εκπαίδευση*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 12. Δήλωση*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 13. Κόστος*
  Υποχρεωτικό πεδίο
 14. Αποκλειστικός Συνεργάτης
  Invalid Input
 15. Invalid Input
 16. Κωδικός ασφαλείας*
  Κωδικός ασφαλείας
  ΑνανέωσηΛάθος κωδικός