Η ΑLPHA OIKONOMOTECHNIKI.GR προσφέρει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης και τη βιώσιμη λειτουργία της με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του εξειδικευμένου προσωπικού της και την υποστήριξη για έναν νέο επιχειρηματία ανάλογα την επιλογή του στους παρακάτω τομείς:

  • Λογιστικά – Φοροτεχνικά: Περιλαμβάνει την τήρηση βιβλίων Α, Β, ή Γ κατηγορίας, τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων, τήρηση κατάστασης πελατών προμηθευτών, υποβολές ΦΠΑ, παρακολούθηση οικονομικής συμπεριφοράς της επιχείρησης (monitoring), παρακολούθηση αποδοτικότητας πελατολογίου, διαχείριση ανθρωπινού δυναμικού, μισθοδοσία κ.α.
  • Τραπεζικά – Χρηματοδοτικά: Δόμηση της επιχείρησης για τραπεζικό δανεισμό, παρακολούθηση δυνατοτήτων και απόδοσης δανεισμού, ρυθμίσεις χρηματοδοτήσεων.
  • Πωλήσεις – Εξωστρέφεια – Ανάπτυξη Εξαγωγών και Εισαγωγών: Οργάνωση δικτύου πωλήσεων, Οργάνωση δικτύου εξαγωγών, δόμηση εμπορικών συμφωνιών, οργάνωση και παρακολούθηση εμπορευμάτων, παρακολούθηση απόδοσης πελατολογίου, ολοκληρωμένη οργάνωση και έλεγχος συναλλαγών.
  • Νομική κάλυψη: Η νομική κάλυψη περιλαμβάνει την σύνταξη καταστατικών, ιδιωτικών συμφωνητικών, μισθωμάτων, παρακολούθηση συμφωνιών, γενική νομική κάλυψη.

Ιδρύσεις Υπεράκτιων και Αλλοδαπών Εταιρειών

Στρατηγική και Επιλογή Λύσεων – Επιχειρηματιών και Επιχειρήσεων Ιδρύσεις Υπεράκτιων και Αλλοδαπών εταιρειών. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας με ευθύνη και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, την Ελληνική και ξένη φορολογία.