Συμβουλευτική υπηρεσία ορίζεται ως η παροχή και επεξήγηση της μεθοδολογίας προς φυσικό ή νομικό  πρόσωπο προκειμένου να επιλυθεί ζήτημα που απασχολεί τον ενδιαφερόμενο. Η Συμβουλευτική υπηρεσία εξ’ ορισμού περιορίζεται στην επικοινωνία της συμβουλής γραπτώς ή και   προφορικώς και δεν αφορά την εκτέλεση της. Η μεσολάβηση του ασκούντος τη Συμβουλευτική δραστηριότητα ή/και η άσκηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων σε αυτές του ενδιαφερομένου ορίζονται ως εκτελεστικές υπηρεσίες.

Το επιτελείο μας που αποτελείται από έμπειρους managers, οικονομολόγους, νομικούς, φοροτέχνες και marketers είναι στη διάθεσή σας για να συζητήσει μαζί σας, να προτείνει λύσεις για οποιοδήποτε πρόβλημα και να υποστηρίξει κάθε νέα επενδυτική σας προσπάθεια.

 • Σύσταση – Οργάνωση νέας εταιρίας (ΕΠΕ, Α.Ε., E.U. Local, Off Shore)
 • Μετατροπές, Συγχωνεύσεις, Απορροφήσεις εταιριών
 • Διαχειριστικός έλεγχος, Προληπτικός έλεγχος, Διορθωτικές επεμβάσεις
 • Ανάπτυξη – Υλοποίηση ιδεών, Προγράμματα επιδοτούμενα
 • Ανάλυση οικονομικών δεδομένων
 • Εσωτερική αναδιοργάνωση (reconstruction)
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Λύση – Αποχώρηση – Εκκαθάριση
 • Διαχείριση έργου (project management)
 • Διαχείριση δύσκολων και ενοχλητικών καταστάσεων (management of embarrassment)
 • Υπηρεσια Επαγγελματικής καθοδήγησης (Business Coaching)